AVNOJ 86/2

„Со промената на покривната конструкција, изолацијата како и промена на влезната врата и прозорците во влезот и становите во 2015-та година, сфативме дека сме го направиле вистинскиот избор на управител.”

- Живковска, овластен претставник на зграда

повеќе »

Nikola Parapunov 3

„Во минатото се соочувавме со големи потешкотии околу одржувањето на зградата, решавање на проблемите на станарите, навремено плаќање на обврските и слично.”

- Тодоровски, овластен претставник на зграда

повеќе »

Metodija Mitevski 10/6

„За Хабидом се одлучивме кога како иницијатор, носител на идејата за изработка на изолациона фасада, енергетска ефикасност на влезот, еден од условите за реализација на истата, за апликација во Хабидом, беше да имаме Управител кој ќе ни помогне во реализација на истите.

- Захариевски, овластен претставник на зграда

повеќе »

Generic placeholder image

„Имаме целосен увид во сѐ. Од Хабидом добиваме мала провизија за управување, електронско водење на сметката на зградата со комплетен увид од овластениот претставник и плаќања на фирмите со кои се работи на дефекти во зградата исклучиво преку фактура и евиденција преку трансакциска сметка сопственост на станарите.

- Димитријоски, поранешен овластен претставник на зграда

повеќе »