Законска регулатива


Документи

 • Општа покана (огласна табла)
 • Поединечна покана (секој станар)
 • Предлог одлука за избор на Управител
 • Одлука за избор на Управител
 • Список на присутни станари
 • Записник од одржан состанок
 • Договор за заемни односи
 • Договор за управувачки работи
 • Општа покана (огласна табла)
 • Поединечна покана (секој станар)
 • Предлог одлука за прекин на Заедницата од Централен регистар
 • Одлука за прекин на Заедницата од Централен регистар
 • Предлог одлука за избор на Управител
 • Одлука за избор на Управител
 • Список на присутни станари
 • Записник од одржан состанок
 • Договор за заемни односи
 • Договор за управувачки работи
 • Општа покана (огласна табла)
 • Поединечна покана (секој станар)
 • Предлог одлука за раскинување на договор со претходен Управител
 • Одлука за раскинување на договор со претходен Управител
 • Предлог одлука за избор на Управител
 • Одлука за избор на Управител
 • Список на присутни станари
 • Записник од одржан состанок
 • Договор за заемни односи
 • Договор за управувачки работи

Бесплатни услуги кои ги нуди ХАБИДОМ:

 • Изработка на потребна документација за затварање на Заедница на сопственици и избор на нов Управител
 • Информативни средби и презентација на оптимални решенија за подобрување на квалитетот во управувањето со станбениот објект
 • Присуство на претставник од ХАБИДОМ на терен во секое време по барање на станарите од станбениот објект
 • Навремена реакција во случај на идентификуван проблем од станарите во станбениот објект
 • Увид и техничка проценка на моменталната состојба на станбениот објект